REŠENJE ZA UGOSTITELJE

ARIA UGOSTITELJSKI PROGRAM

sertifikovani UGOSTITELJSKI softver

Hermes je distributer Aria softverskog rešenja za koje vršimo instalaciju, obuku i tehničku podršku svojim klijentima.

Alegra softver predstavlja rešenje za izdavanje elektronskih fiskalnih računa na Windows i Mac računarima i sertifikovan je od strane poreske urpave.

-Izdavanje svih tipova fiskalnih računa uključujući avansne račune i mogućnost refundacije računa unetih pre sistema fiskalizacije

-Vođenje stolova, narudžbina, izdavanje finalnih računa, normativi i stastojci, posebni cenovnci za VIP/dostavu, opciono naručivanje sa Android telefona/tableta

-Cloud rešenje, svi podaci se nalaze na Cloud platformi pa je moguća administracija, dodavanje i uređjivanje artikala sa udaljenog računara

Cena mesečne licence koja uključuje sertifikovani ESIR i LPFR je 3.600,00din+PDV


- grafičko korisničko okruženje, prikaz stolova prilagođen vašem prostoru
- izdavanje porudžbina za stolove
- odvajanje gostiju na istom stolu
- rad sa više konobara uz PIN kod

ARTIKLI SA NORMATIVIMA I VIŠESTRUKIM CENOVNICIMA

- Pored osnovnog unosa artikala, Aria podržava rad sa normativima, tj. sastojke koji čine jedan proizvod, pa prodajom Tonik votke program automatski skida definisanu količinu sastojka Tonik i sastojka vodke sa lagera.

- Vođenjem prijemica je moguće robu dodavati na lager sa koga se roba automatski skida pri prodaji.

- Mogućnost definisanja različitih cenovnika za isti proizvod, posebne cene za dostavu, VIP klijente, specijalne događaje

IZVEŠTAJI ZA KNJIGOVODSTVO

Prodaja i vođenje lagera ne bi bili kompletni bez izveštaja koji program može da generiše:

- Presek stanja
- Dnevni izveštaj
- Periodični izveštaj
- Promet po kupcu
- Promet po zaposlenom
- Promet po artiklu
- Promet po kategorijama artikala
- Lager lista

Svi izveštaji se mogu sačuvati u PDF formatu što olakšava slanje dokumenata knjigovodstvu i štedi papir jer ih nije neophodno štampati.
Kao i ostataku administracije, izveštajima možete pristupiti sa udaljenog računara ili mobilnog telefona bez potrebe za fizičkim pristupom računaru na kome se izdaju računi. 

cenovnik i uslovi korišćenja


U okviru mesečne pretplate se dobija besplatna nadogradnja na novije verzije programskog rešenja kao i tehnička podrška putem telefona ili daljinskog pristupa vašem računaru u radno vreme servisa(9-19h).

Cena Aria softvera za Windows ili Mac operativne sisteme:
3.600,00din+PDV mesečno
Cena Aria sotfvera za sertifikovani Digitron Ist Z100 Android uređaj:
2.800,00din+PDV mesečno